Flamingo's Vrije Vogols

We gaan weer beginnen met de Vrije Vogol Vrijdagavond!

Na twee succesvolle seizoenen hebben we besloten deze gezellige en sportieve avonden ook in '23 - '24 voort te zetten.

Ook voor niet-volleyballers reserveren we een veld. Zij kunnen dan onder leiding van een trainer de beginselen van het volleybal aanleren om zo aan het einde van de avond ook onderlinge wedstrijdvormen te kunnen gaan spelen.

Info

Wat:
Vrije Vogol Vrijdagavond
Voor wie:
Iedereen die kan of wil volleyballen / minimum leeftijd: 18+
Data:
Vrijdagavond 13 oktober start de eerste VVV!
De overige data zijn: 17 november, 15 december, 19 januari, 23 februari, 22 maart, 19 april en een gezellige afsluiting op 17 mei.
Waar:
Sporthal Pica Mare Hal 1
Tijd:
Van 20.00 - 22.00 uur. Graag 19.45 uur aanwezig voor de info.
Kosten?
Vaste bijdrage van 40 euro.
Je meldt je voor dit bedrag aan, ongeacht of je 1, 3, 5 of alle (8) keren komt!
De nieuwkomers, m.n. de niet-volleyballers of oudvolleyballers die eerst willen proberen of het fysiek nog wel lukt, mogen de eerste keer gratis uitproberen.
Aanmelden:
Doe je door dit inschrijfformulier in te vullen.
Je moet minimaal 18 jaar zijn.
Voor de nieuwkomers graag aangeven wat je volleybal ervaring is.
Groeps-app:
Wij vragen bij de aanmelding ook om akkoord voor een Whats-app groep VVV. Uit ervaring weten we dat via de mail je aanwezigheid melden niet goed werkte. Daarom maken we een groeps-app, waarin we in de week voor de VVV de vraag gaan stellen wie er dan aanwezig is. Zo kunnen we snel een inventarisatie doen, iedereen informeren en heeft iedereen een reminder.
3e helft / supporteren:
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en daarna gezellig een drankje te doen in de kantine!
 
 
Vragen?
Anke Kwant 06-21316459 en Birgit Holtermans 06-41512854
© 2024 Flamingo's Vrije Vogols